VANN OG AVLØP (3)

Vannlagene i Oksrødkilen og Dypeklo omrüdet; DOVA, OHVA og OVA er selvstendige enheter som selv informerer sine medlemmer om fremdrift og faktiske forhold.